Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich realizuje projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V). Umowa nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla...

Informacja na temat projektu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi współfinansowanego ze środków Rezerwy Funduszu Pracy realizowanego przez POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELCACH KRAJEŃSKICH w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. pozyskał dodatkowe środki w kwocie 200 tys. zł z rezerwy...

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich objętych I lub II profilem pomocy.

W ramach projektu zostaną zorganizowane sześciomiesięczne staże dla 3 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich w Biurze Powiatowym LOR ARiMR.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich realizuje projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V). Umowa nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla...

Informacja na temat projektu dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi współfinansowanego ze środków Rezerwy Funduszu Pracy realizowanego przez POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELCACH KRAJEŃSKICH w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. pozyskał dodatkowe środki w kwocie 200 tys. zł z rezerwy...

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich objętych I lub II profilem pomocy.

W ramach projektu zostaną zorganizowane sześciomiesięczne staże dla 3 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich w Biurze Powiatowym LOR ARiMR.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
NIP 599-25-92-376
REGON 211027381

tel. 95-763 11 40 – SEKRETARIAT
fax. 95-763 72 16
e-mail: zist@praca.gov.pl

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Obsługa interesantów:
Poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich lub jego zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Urzędu przy Alei Wolności 39, I piętro pok. 25 w każdy czwartek w godz. 10.00 – 13.00.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę