Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich realizuje projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego (I) Umowa nr FELB.06.01-IP.01-0010/23-00 z dnia 27.09.2023 r.   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego...

Punkty doradztwa dla młodzieży   W związku z realizacją projektu pilotażowego pn. „ Czas na Młodych – punkty doradztwadla młodzieży " finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich otworzył punkty doradztwa dla osób do 30 roku życia. W ramach działalności...

Projekt skierowany jest do 8 osób bezrobotnych z regionów wysokiego bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę