Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Nabór deklaracji do zorganizowania staży dla osob bezrobotnych poniżej 30 r.ż. - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że prowadzony jest nabór w okresie od 15.03.2017 r. do 30.03.2017 r. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Strzelecko- Drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – POWER - deklaracji...

Projekt realizowany przez Centrum Innowacyjnego Biznesu, skierowany do osób bezrobotnych poniżej 30 r.ż.

Realizacja przez Centrum Innowacyjnego Biznesu projektu skierowanego do osób bezrobotnych poniżej 30 r.ż.

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" od dnia 01 lutego 2017 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 20 osób bezrobotnych w związku z podjęciem...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" od dnia 01 lutego 2017 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór: - wniosków na szkolenia indywidualne dla 6 osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II)” od dnia 01 lutego 2017 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych z deklaracją...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w 2017 r.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w 2017 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Barometr zawodów 2017 r.

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe (...).

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż osoby, które w 2016 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać informację PIT-11 za rok ubiegły

Informacja dla partnerów projektu współfinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy pn. „Aktywizacja osób od 30 do 50 roku życia"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przypomina o konieczności wywiązania się z deklaracji zatrudnienia złożonej przez Pracodawców/ Przedsiębiorców we wniosku o zorganizowanie stażu w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy pn. „Aktywizacja osób od 30 do 50 roku życia”.

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę