Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Informacja dla Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Ze względu na panujące uciążliwe warunki pracy i obsługi w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy w siedzibie głównej urzędu w Strzelcach Kraj., Filii w Drezdenku oraz Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie, zarówno w pomieszczeniach biurowych jak i na korytarzach, gdzie oczekują na obsługę klienci urzędu, spowodowane wysokimi...

Filmy instruktażowe dot. zasad zatrudniania cudzoziemców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów.

Nabór wniosków o refunadację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy

Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy dla osób w wieku 45 lat i powyżej, osób długotrwale bezrobotnych i osób zamieszkujących obszar wiejski.

Giełda pracy w dniu 30.08.2018 r. w Drezdenku

Giełda pracy w dniu 30.08.2018 r. w Drezdenku

WKU służba przygotowawcza

WKU służba przygotowawcza

Informacja dla placówek oświatowych

Informacja dla placówek oświatowych

Nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży

Nabór deklaracji pracodawców i wniosków do zorganizowania 3 - miesięcznych staży

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty.

Rozporządzenie MRPiPS

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (III)” do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po...

Ogłoszenie - realizacja projektu SWMP Dobiegniew - pn. Wnuczęta w dobrych rękach

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST”, w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę