Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (III)” do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po...

Bony szkoleniowe dla Pracodawców- spotkanie w sprawie dotacji

Bony szkoleniowe dla Pracodawców - spotkanie w sprawie dotacji.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej.

Ogłoszenie - realizacja projektu SWMP Dobiegniew - pn. Wnuczęta w dobrych rękach

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST”, w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji...

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w 2018r.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych i osób w wieku 45 lat i powyżej.

Wykaz zawodów i rodzajów prac, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty.

Informacja o naborach: Straż Graniczna, Jednostka Wojskowa

Nabory do Straży Granicznej i Jednostki Wojskowej

Mikropożyczki dla osób bezrobotnych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną Instrument Finansowy – Mikropożyczka. W ramach w/w Umowy Fundacja wspiera osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotne lub bierne zawodowo od 30 roku życia, rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa...

Barometr zawodów na 2018 r.

Barometr zawodów na 2018 r." Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta bankowego od dnia 01.02.2018 r.

Zmiana numeru konta dot. wpłat w związku z zatrudnianiem cudzoziemców od dnia 01 lutego 2018 r.

Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę