Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich realizuje projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego (I) Umowa nr FELB.06.01-IP.01-0010/23-00 z dnia 27.09.2023 r.   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego...

Punkty doradztwa dla młodzieży   W związku z realizacją projektu pilotażowego pn. „ Czas na Młodych – punkty doradztwadla młodzieży " finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich otworzył punkty doradztwa dla osób do 30 roku życia. W ramach działalności...

Projekt skierowany jest do 8 osób bezrobotnych z regionów wysokiego bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę