Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt skierowany jest do 10 długotrwale bezrobotnych kobiet, mieszkanek powiatu strzelecko-drezdeneckiego, dla których został ustalony III profil pomocy, bez wykształcenia średniego, osoby bez aktywności w zawodzie w branży handlowej w okresie ostatnich 3 lat w oparciu o umowę o pracę.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących obszar wiejski zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne (należące do I bądź II profilu pomocy).

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących obszar wiejski zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę