Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Jak zatrudnić cudzoziemca- inforamcje dla pracodawców

JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii)

Firma Navigator International Sp. z o.o. z Warszawy realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie (...)

Firma Navigator International Sp. z o.o. z Warszawy realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” skierowany do osób z terenu województwa lubuskiego, które: - pozostają bez pracy do 6 miesięcy z powodu zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, - są pracownikami...

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt pn. „Z POWER’em na rynku pracy”.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt pn. „Z POWER’em na rynku pracy”.

Informacja dla partnerów projektu współfinansowanego ze środków RPO Lubuskie 2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przypomina o konieczności wywiązania się z deklaracji zatrudnienia złożonej przez Pracodawców/ Przedsiębiorców we wniosku o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków...

Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na III turnus- WKU

Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na III turnus- WKU

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż osoby, które w 2016 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać informację PIT-11 za rok ubiegły

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę