Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób w wieku od 30 roku życia.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (III)” do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po...

Program specjalny "Wracam do pracy !"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w ramach Funduszu Pracy zrealizuje program specjalny pn. „Wracam do pracy!” mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia kobiet objętych III profilem pomocy zarejestrowanych w Urzędzie. Uczestnikami Programu mogą być kobiety, które łącznie spełniają poniższe...

Zasady naboru do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Nabory do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Informacja dla placówek oświatowych

Informacja dla placówek oświatowych

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty.

Rozporządzenie MRPiPS

Ogłoszenie - realizacja projektu SWMP Dobiegniew - pn. Wnuczęta w dobrych rękach

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Strzelec” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „POMOST”, w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji...

Wykaz zawodów i rodzajów prac, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty.

Barometr zawodów na 2018 r.

Barometr zawodów na 2018 r." Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę