Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Barometr zawodów na 2018 r.

Barometr zawodów na 2018 r.

Informacja o spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji

Informacja o spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji

Spotkanie informacyjne w dn.08.02.2018 r.

Spotkanie informacyjne w dniu 08.02.2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta bankowego od dnia 01.02.2018 r.

Zmiana numeru konta dot. wpłat w związku z zatrudnianiem cudzoziemców od dnia 01 lutego 2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż w okresie od 19.01.2018 do 16.02.2018 osoby bezrobotne mogą odebrać informację PIT-11 za rok ubiegły.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (III)” do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po...

KFS- zapotrzebowanie na finansowanie kształcenia ustawicznego (...)

Zapotrzebowanie na środki w ramach KFS

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w 2018r.

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w 2018r.

Informacja w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja dotycząca wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę