Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Projekt pn."Z pracą jest lepiej" dla osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w urzędzie pracy.

Projekt pn."Z pracą jest lepiej" dla osób pozostających bez pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy

Projekt "Nowa perspektywa(...)" skierowany do osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz będących na wypowiedzeniu.

Firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu...

Mikropożyczki dla osób bezrobotnych

Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną Instrument Finansowy – Mikropożyczka. W ramach w/w Umowy Fundacja wspiera osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotne lub bierne zawodowo od 30 roku życia, rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa...

Barometr zawodów na 2018 r.

Barometr zawodów na 2018 r." Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiana numeru konta bankowego od dnia 01.02.2018 r.

Zmiana numeru konta dot. wpłat w związku z zatrudnianiem cudzoziemców od dnia 01 lutego 2018 r.

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż w okresie od 19.01.2018 do 16.02.2018 osoby bezrobotne mogą odebrać informację PIT-11 za rok ubiegły.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (III)” do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po...

Informacja w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja dotycząca wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" od dnia 02 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór: - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" od dnia 02 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w związku z podjęciem...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę