Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art.150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli się ubiegać o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę