Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Nagłówek

Aktualności

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY (osoby bezrobotne po 30 r.ż.)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2017 r. do 19.01.2017 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, prowadzony jest nabór: - deklaracji pracodawców do zorganizowania 6 -...

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY (osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Strzelecko- Drezdeneckim (III)" , prowadzony jest nabór: - deklaracji pracodawców do zorganizowania 6 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" od dnia 02 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór: - wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" od dnia 02 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór - wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w związku z podjęciem...

Jak zatrudnić cudzoziemca- inforamcje dla pracodawców

JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018 r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii)

Firma Navigator International Sp. z o.o. z Warszawy realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie (...)

Firma Navigator International Sp. z o.o. z Warszawy realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” skierowany do osób z terenu województwa lubuskiego, które: - pozostają bez pracy do 6 miesięcy z powodu zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, - są pracownikami...

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt pn. „Z POWER’em na rynku pracy”.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt pn. „Z POWER’em na rynku pracy”.

Informacja dla partnerów projektu współfinansowanego ze środków RPO Lubuskie 2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)"

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przypomina o konieczności wywiązania się z deklaracji zatrudnienia złożonej przez Pracodawców/ Przedsiębiorców we wniosku o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków...

Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na III turnus- WKU

Nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych na III turnus- WKU

Informacja o możliwości odbioru PIT-11 za 2016 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, iż osoby, które w 2016 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium szkoleniowe, stypendium z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium naukowe oraz stypendium stażowe finansowane z Funduszu Pracy mogą odebrać informację PIT-11 za rok ubiegły

Wyświetlanie 11 - 20 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę