Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich objętych I lub II profilem pomocy.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne (należące do I bądź II profilu pomocy).

Projekt skierowany jest do 20 osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Projekt skierowany jest do 20 osób bezrobotnych określonych w artykule 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem osób do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę