Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Informacja dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie podjęcia własnej działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 r.ż.

Informacja dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich objętych I lub II profilem pomocy.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne (należące do I bądź II profilu pomocy).

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę